คลัง ชี้แจง ยังไม่มีนโยบายขึ้นภาษี VAT จาก 7% เป็น 10%

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ขอชี้แจงประเด็นที่มีข่าวเสนอถึงแนวทางการแก้ปัญหาการออมสำหรับผู้สูงอายุ ที่จะปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 10% โดยในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก 3% นั้นจะออกกฎหมายเฉพาะ

หางานกว่า 5,305 อัตรา ทำงานท่องเที่ยว – โรงแรมรับไฮซีซั่น

ชำแหละ “เงินดิจิทัล 10,000 บาท” ท้าทายเงินเฟ้อ-กฎหมาย-เทคโนโลยีบล็อกเชน คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

กระทรวงการคลัง ขอยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามแนวคิดดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้น.ส.วรวรรณ พลิคามิน รองเลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผย ว่า คณะกรรมการปฏิรูปสังคม และ สศช. เห็นว่าเป็นแนวทางที่ดีคือการปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวต (VAT) 10% เป็นการเพิ่มจากเดิม 7% เป็น 10% โดยในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก 3% รัฐบาลอาจออกกฎหมายเฉพาะมาเพื่อนำเงินที่รัฐเก็บภาษีในส่วนนี้มาเป็นเงินออมของประชาชนเพื่อใช้ในวัยเกษียณ

 คลัง ชี้แจง ยังไม่มีนโยบายขึ้นภาษี VAT จาก 7% เป็น 10%

You May Also Like

More From Author