ซีพีแอ็กซ์ตร้า แจ้งตลาดฯ แจงปม แม็คโครนำเข้า "หมูเถื่อน"

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้าจำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยระบุว่า ตามที่มีข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆ ว่า เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาตรวจค้นบริษัทฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำข้าเนื้อสุกรแช่แข็งที่ผิดกฎหมาย

นายกสมาคมหมู เชื่อ ย้ายอธิบดี DSI คดีหมูเถื่อนไม่สะดุด

"เฉลิม" ฟันธงย้ายอธิบดี DSI โดนอิทธิพลหมูเถื่อน คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชนและนักลงทุน ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ ขอเรียนให้ ข้อเท็จจริงว่าการเข้าตรวจค้นดังกล่าวเป็นขั้นตอนการให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเข้าดนื้อสุกรแช่แข็งที่ผิดกฎหมาย และในการรับซื้อเนื้อสุกรของบริษัทฯ มีกระบวนการที่รัดกุม และมีการตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าสินค้าที่จำหน่ายในแม็คโครทุกสาขา มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ และรายการดังกล่าวมิได้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ

ด้าน แม็คโครเองก็ออกหนังสือชี้แจง เช่นกัน โดย ยืนยันว่ากระบวนการรับซื้อสินค้าที่รัดกุม ถูกต้องตามกฎหมาย และมีมาตรการในการหยุดรับซื้อและยกเลิกสัญญาหากพบว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพและพร้อมสนับสนุนเกษตรกรไทยและรับซื้อสินค้าที่ผลิตจากในประเทศ

 ซีพีแอ็กซ์ตร้า แจ้งตลาดฯ แจงปม แม็คโครนำเข้า "หมูเถื่อน"

You May Also Like

More From Author