ไขข้อสงสัย PM 2.5 ตากผ้าได้ไหม ควรทำความสะอาดอย่างไร

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กลับมาสูงอีกครั้ง และหลายพื้นที่สูงกว่าค่ามาตรฐาน ทะลุกว่า 100 ไมโครกรัม ทำให้เราต้องระวังสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก ขณะเดียวกันกิจวัตรประจำวันของเรายังต้องด…