อ่านคณิตศาสตร์การเมือง ผ่านเสียงโหวตรองประธานสภาฯ

จบไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรก เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยที่ประชุมสภาฯ มีมติเลือก นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร นายปดิพัทธ์ สั…