ออสเตรเลียยกเลิก “Golden Visa” สำหรับนักลงทุน

รัฐบาลออสเตรเลียตัดสินใจยกเลิก “วีซ่าทองคำ” หรือ“Golden Visa”ซึ่งมีขึ้นเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้าไปลงทุนในออสเตรเลีย หลังจากพบว่าไม่ได้มีส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญ

ที่ผ…